ЛУКСОЗНИ недвижими имоти

BulFra logo

ПРОДАЖБИ И НАЕМИ

НА АПАРТАМЕНТИ ОФИСИ МАГАЗИНИ ГАРАЖИ ПАРЦЕЛИ

ОТ АГЕНЦИЯ БУЛФРА

За Нас

Агенция БулФра е на пазара за недвижими имоти от 2003 г.  Повече от 16 години ние работим усърдно и изградихме репутация на уважавани професионалисти сред клиенти и колеги, следвайки високи стандарти на работа и професионализъм.

Агенция БулФра има дългогодишен опит в продажбите, наемите и управлението на недвижими имоти, както и в консултирането на частни и корпоративни клиенти, инвестиращи в имотни активи. Нашата цел е непрестанно развитие в сферата на недвижимите имоти, висок професионализъм, коректност, лоялност и дискретност.

Агенция БулФра работи във високия сегмент на пазара с недвижими имоти и прилага модела „Личен брокер“, което гарантира персонално отношение към всеки клиент с цел изграждане на доверие, максимално разбиране на неговите нужди и цели и постигане на най-добрите финансови резултати за клиента.
Недвижими имоти от БулФра

УСЛУГИ

Агенция БулФра предлага на своите клиенти професионална консултация и реализиране на сделки в областта на покупко-продажби, отдаване под наем и управление на недвижими имоти.

В допълнение към нашата основна дейност, ние предлагаме пълно юридическо обслужване в процеса сделки с недвижими имоти.

УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Във връзка с осъществяването на нашата дейност като професионален посредник при сделки с недвижими имоти, Агенция БулФра сключва с
клиентите си договор за поръчка за посредничество при продажба, покупка, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти или договор за управление на собственост при отдаване на имоти под наем.

При договорени изключителни посреднически права за продажба / наем на недвижим имот, Възложителят (собственикът на имота) поема задължението да не предлага имота за продажба / наем, да не продава / отдава под наем имота си сам, чрез трето лице или чрез друг посредник, както и да не провежда огледи в имота, без присъствието на представител на агенция БулФра. В този смисъл имотът може да бъде
продаден / отдаден под наем само с посредничеството на агенция БулФра и ако имотът бъде продаден /отдаден под наем с предварителен или окончателен договор / договор за нем в срока на сключения Възлагателен договор за посредничество, поради естеството на ексклузивните права се счита, че имотът е продаден / отдаден под наем с посредничеството на агенция БулФра, с всички произтичащи от това
права, задължения, отговорности и последици от тази презумпция.

Размерът, срокът и начините на плащане на „посредническото възнаграждение“ за извършване на посредническата услуга се определя, съгласно сключен договор за посредничество или друго писмено съглашение между Агенция БулФра и Възложителя (собственика на имота).

Обичайно посредническо възнаграждение на Агенция БулФра е възнаграждението за посреднически услуги. Ако не е изрично договорен друг
размер между Агенция БулФра и Възложителя, обичайното посредническо
възнаграждение, дължимо от Възложителя, е в размер на:

 • 3% с включен ДДС от продажната цена на имота при покупко-продажба, но не по-малко от 1000 (хиляда) евро ;
 • 50% без включен ДДС от месечната наемна цена на имота , при сделки с наеми на жилищни имоти, не по-малко от 300 евро ;
 • един средно месечен наем  при сделки с наеми на търговски и офис площи, но не по-малко от 700 евро .
  В случаите, когато Агенция БулФра представлява и двете страни по сделката, посредническото възнаграждение е дължимо в горепосочените размери от всяка от страните по сделката.

Винаги когато падежът на дължимото посредническо възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен договор за възлагателна поръчка, се
приема, че падежът на възнаграждението е както следва:

 1. При сделки за покупка или продажба на имоти – на датата на сключване на предварителен договор за покупко-продажба, а ако не е сключен такъв
  договор, на датата на подписване на окончателен договор за покупко-продажба на имота, преди вписването на същия.
 2. При сделки за наеми на имоти – на датата на сключване на Договора за наем.
  Агенция БулФра може да договаря с клиенти си различни от обичайните посреднически възнаграждения, както и да договаря различни по размер възнаграждения в зависимост от вида на имота, пазарната конюнктура, фактическата и правна сложност на сделката

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Агенция БулФра предлага на своите клиенти следните допълнителни услуги, съпътстващи сделките с недвижими имоти:

Изработка на професионални виртуални турове на имоти: 360-градусови панорами, HDR качество, добавяне на допълнителни елементи: динамично описание на имота и неговите елементи, галерия с фотографии, архитектурни разпределения, линк към уебсайт, лого, информационни полета и др.
Професионални услуги за архитектурна фотография.

Свържете се с нас

Заедно, ще изберем вашият нов и уютен дом