УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

BulFra logo

ПРОДАЖБИ И НАЕМИ

НА АПАРТАМЕНТИ ОФИСИ МАГАЗИНИ ГАРАЖИ ПАРЦЕЛИ

ОТ АГЕНЦИЯ БУЛФРА

Агенция БулФра предлага услугата Управление на имоти и отдаване под наем. В зависимост от Вашите нужди и предпочитания за управление на имуществото Ви, ще създадем за Вас индивидуален план, който отговаря на вашите изисквания. Предлагаме на нашите клиенти  различни пакети за управление, които включват дългосрочно или краткосрочно отдаване под наем.
Изборът на тези услуги Ви предоставя пакет с услуги по ваш избор и съдействие на екип от специалисти за оптималната организация, добро управление и поддръжка на имота Ви.

При сключване на договор за управление на недвижим имот Агенция БулФра предлага следните услуги:

1. Управление и дългосрочно отдаване под наем включва:

 • Консултация на собственика за определяне на размера на месечния наем;
 • Реклама на имота и огледи от страна на клиенти;
 • Юридическо обезпечаване на сделката – изготвяне на договор за наем ;
 • Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите;
 • Регулярна проверка за състоянието на имота;
 • Организиране и извършване на необходимите ремонти и поправки в наетия имот, които са задължение на наемодателя;
 • Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната собственост;
 • Подготовка и изпращане на редовни отчети за приходи и разходи за имота на собственика му и други;
 • Заплащане на данъци, такси и др.
2. Управление и краткосрочно отдаване под наем:
При този вариант Агенция БулФра извършва целият процес за отдаване под наем на имота: маркетингови и рекламни дейности, поддържане на база данни с резервации, настаняване на клиенти, почистване на имота и др. Информираме собствениците за заетостта и състоянието на техния имот чрез изпращане на нашите месечни отчети.
Агенция БулФра предлага като възможност и пакет от предварителни услуги, предшестващи дейността по същинското управление на имота, а именно:
 • Регистриране на имота в Данъчната служба, заплащане на данъци;
 • Откриване на партиди за ток, вода и отопление, интернет, телевизия и др., без които е невъзможно ползването на имота;
 •  Изграждане на сигнално охранителна техника в имота и сключване на договор за охрана;
 • Застраховане на имота;
 • Интериорен дизайн и обзавеждане
Възнаграждението за управление се договаря индивидуално с всеки клиент, в зависимост от ползваните услуги.

Свържете се с нас

Заедно, ще изберем вашият нов и уютен дом
Луксозни апартаменти в СОФИЯ от БулФра