Политика за защита на личните данни

БулФра Инженеринг ООД, опериращо на пазара за недвижими имоти като Агенция БулФра е регистриран администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни, съгласно издадено Удостоверение № 304198 / 12.02.2010 г. Това означава, че притежава необходимата оторизация за работа с предоставяните от Вас лични данни и информация, която се свързва с и може да идентифицира конкретно лице, и която ние събираме от и за Вас посредством услугите на дружеството и в рамките на дейността на същото. Подобна информация („Лични данни“) бива обработвана в съответствие с условията на настоящата Политика за поверителност.
Настоящата Политика за поверителност се прилага за всички потребители, включително за такива, които използват услугите на Дружеството, без да са регистрирани или абонирани за услуга на Дружеството, както и за такива, които са се регистрирали или са се абонирали за услуги на Дружеството. Агенция БулФра се придържа строго към конфиденциалност и отговорно ползване на лична информация, която събираме от клиенти и посетителите на нашия уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате Агенция БулФра да
ползва тази информация, както е описано по-долу.

Каква информация и какви лични данни събираме?

Типът данни, които Агенция БулФра може да събира, включва:
  • Регистрационна информация – име, адрес, телефонни номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по елетронна поща или през сайта.
  • Информация, необходима за сключване на договор, е тази, която се състои от идентификационните Ви данни и служи за удостоверяване на самоличността Ви при встъпване в договорни отношения, което може да включва – три имена, граждански номер, детайли от документ за самоличност, адрес за кореспонденция и постоянен адрес, както и определени категории специални данни като семеен статус.
  • Информация за дейността – може да бъде получена индиректно чрез логове за достъпвания на сайта или кукита (cookies). Примери за такава информация са вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично в момента, в който достъпвате www.bulfra.com или www.silvercity-sofia.com . Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично и не събираме чувствителна информация.

Какво са “кукита” и как се използват?

Кукитата (cookies) позволяват на уеб сайтовете да идентифицират отделните посетители и по възможност да показват страници, пригодени за конкретния потребител. Те дават на уеб сайтовете памет, с която да разпознават посетители един от друг. Куки е текстов низ от символи, който се прехвърля от сайта върху браузъра на Вашия компютър. Кукито се съхранява като файл на Вашия компютър и се използва от уеб сайта, за да запомни компютъра, от който достъпвате сайта. Едно куки обикновено съдържа име на домейн, от който идва кукито, дата и време за изтичане валидността на кукито и стойност. Когато достъпвате нашия уеб сайт, възможно е да Ви изпратим куки, което да ни помогне да идентифицираме Вашия компютър като отделен потребител и да съберем анонимна статистика, която ще ни помогне да разберем как посетителите използват нашия сайт и ще ни даде насоки за подобряване на неговата структура. Ако предпочитате да не получавате куки, можете да настроите браузъра си да Ви предупреждава преди да приема кукита или можете изцяло да изключите получаването на кукита във Вашия браузър.

Как Агенция БулФра използва вашите личните данни?

Агенция БулФра може да използва Вашата лична информация, за изпълняване на запитвания за информация, обработване на регистрации за участие в събития, оценяване на кандидатури за работа или за други цели, които Вие инициирате или изисквате. Възможно е да запазим вашата информация и да я използваме, за да се свържем с Вас относно позиции за работа. Агенция БулФра използва лична информация за статистически анализи на поведението на потребителите на сайта с цел да се оцени интереса към отделните части на сайта, както и да Ви информираме, като Ви изпратим писмо по електронна поща или ви се обадим, за нови оферти и полезна информация за пазара на недвижимите имоти.  Агенция БулФра може да предостави лична информация на свои партньори, за целите описани по-горе.

Предоставя ли се лична информация на трети лица?

Агенция БулФра няма да продава, отдава, търгува със или умишлено разкрие или предостави на трети лица всякаква лична информация, получена от клиенти или посетители, с изключение на следните случаи: Агенция БулФра може да разкрие лична информация на трети лица, в случай че това разкриване се изисква от закона или ако предварително е получено Вашето съгласие за това.

Сигурност

Агенция БулФра се придържа строго към защита конфиденциалността, сигурността и отговорното ползване на лична информация, както и да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация на нашите клиенти. Само оторизиран персонал на Агенция БулФра има достъп до лични данни и тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки мерките за сигурност, Агенция БулФра не може да гарантира, че неоторизирани лица няма да получат достъп до личните Ви данни.
В момента на предоставяне на ваши лични данни, Вие се съгласявате Агенция БулФра да ползва тази информация, във връзка с предоставяните от дружеството услуги; във връзка с приложимото законодателство, доколкото същото вменява в задължение на Агенция БулФра съхраняването на такива данни; на основание законните интереси на Дружеството и неговите контрагенти за осъществяване на икономическа дейност, доколкото обработването на личните данни се извършва в рамките на строго необходимото за осъществяването на такава икономическа дейност.

Свързани услуги

Услугите на Агенция БулФра може да са свързани и с интернет страници, управлявани от несвързани дружества и може да включват реклами или да предлагат съдържание, функционалности или приложения, разработени и поддържани от несвързани дружества. Дружеството не носи отговорност за практиките за защита на лични данни на такива несвързани дружества.

Изменения в политиката за конфиденциалност

Агенция БулФра си запазва правото да променя своята политика за поверителност и конфиденциалност, по каквато и да е причина (включително, но не само, промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с такова приложимо законодателство. Всички промени ще бъдат публикувани на сайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица

Свържете се с нас

Заедно, ще изберем вашият нов и уютен дом
Луксозни апартаменти в СОФИЯ от БулФра